top of page

תקנון האתר

תקנון שימוש באתר la porte blanche

 

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 

1. אתר "la porte blanche" (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כאתר מידע ורכישה ייצוגי עבור "טקסבד" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
 

 2. שימוש באתר -  השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

3. קנין רוחני -  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "
la porte blanche" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "la porte blanche".  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
 

4. תוכן האתר -  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לפיכך איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 

5. קישורים לאתרים חיצוניים  - מעת לעת עשויים להופיע באתר קישורים לאתרים חיצוניים. קישורים אלו אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 

6. התכנים המוצעים באתר  - הינם בבעלות הבלעדית של "la porte blanche" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3). למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 

7. ניהול משתמשים ומבקרים באתר  - הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש. בין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת

ה MACID של המחשב שלו, או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
 

8. הגנה על פרטיות - צוות האתר והנהלת האתר עשו, עושים ויעשו ככל שביכולתם להגן על פרטי המשתמשים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות אתר "la porte blanche"


9. גילוי נאות  - באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ( Cookies) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
 

10. איזור שיפוט  - בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת, מוסכם להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי, תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז ירושלים.

bottom of page